Fall 2018 General Members

Slavi Arnaudov
Sungjae Back
Sachi Bajaj
Chad Belick
Varun Bhardwaj
Saurav Bose
Kevin Cao
Jun Qian Cao
Nancy Chen
Sam Chen
Samuel Cheung
Ravitej Chilukuri
Daniel Cho
Cameron Chu
Whijae Chyun
Nathan Co
Cody Fang
Kelsie Flaim
James Foo
Yury Glazman
Leandro Goicoechea
Sharon Gong
Ronak Gowda
Abhi Gupta
Pratyush Gupta
Blake Hekmatpour
Jung Hee Hong
Weiting Hong
Gurtegh Hora
Edward Hu
Siyuan Huang
Shlomo Husni
Milenia James
Sung In Jeon
Jacob Jiao
Vivian Jou
Spencer Judd
Ilan Kaissar

Ariel Kau
Jisoo Kim
Eui Hyun Kim
Nicholas Kong
Benedict Lai
Aidan Lee
Aaron Lee
Jason Leung
Katie Leung
Nicholas Leung
Danica Li
Xiaoxuan Li
Steven Lim
Natasha Lim
Ethan Lin
Joshua Ling Zhuo Lun
Travis Liu
Marissa Liu
Sara Liu
Siye Liu
Helen Long
Edward Low
Bobby Luo
Emily Markham
Jung Min Moon
Kartik Nalamalapu
Caleb Nuttle
Seunghyeok Oh
Ankit Patel
Soo Keun Ra
Eeshaan Rao
Kumail Raza
Sartorius Reede
Michelle Rozelman
Joshua Seol
Felipe Sepulveda
Kartikay Sharma

Howie Shen
Bill Shen
Cindy Shi
Zhehan Shi
Jonathan Shih
Roger Shui
David Sun
Helen Sun
Kevin Sun
Jai Suphavadeeprasit
Matthew Terbancea
Priya Tharwala
Karan Tibriwal
Douglas Tsang
Christina Tso
Jaro van Diepen
Rebecca Wang
Aaron Wang
Angela Wang
Luca Washenko
Jack Wu
Alexander Tiger Wu
Youli Yao
Weibang Ye
Zhumin Ye
SeongJae Yoon
Grace Yu
Simon Zeng
Shirley Zhan
Matthew Zhang
Melissa Zhang
Mike Zhang
Kathleen Zhang
Xiameng Zhao
Samantha Zhong
Elton Zhu
Neila Zniber

As a reminder, you must attend 6 general meetings in order to become a general member.
Consideration for general membership extends until the end of the semester.