Fall 2018 Executive Committee

Class of 2019

Slavi Arnaudov
Edward Hu
Jacqueline Huang
Natasha Lim
Edward Low
Ankit Patel
SK Ra
Matthew Robinson
Josh Seol
Bill Shen

Class of 2020

Vincent Cao
Abhi Gupta
Jisoo Kim
Benedict Lai
Aidan Lee
Jason Leung
Joshua Ling
Travis Liu
David Moon
Rebecca Wang
Jake Yoon
Shirley Zhan
Mike Zhang

Class of 2021

Varun Bhardwaj
Kevin Cao
Andrew Chanin
Jessica Chen
Kevin Ho
Ariel Kau
Ethan Lin
Emily Markham
Howie Shen
Matthew Zhang
Melissa Zhang
Jonathan Zhao

For details on how to join the the Executive Committee, please click here