Fall 2018 General Members

Slavi Arnaudov
Sungjae Back
Chad Belick
Varun Bhardwaj
Saurav Bose
Kevin Cao
Samuel Chen
Samuel Cheung
Ravitej Chilukuri
Daniel Cho
Cameron Chu
Whijae Chyun
Nathan Co
Cody Fang
Kelsie Flaim
James Foo
Yury Glazman
Ronak Gowda
Abhi Gupta
Jung Hee Hong
Weiting Hong
Edward Hu
Siyuan Huang
Shlomo Husni
Milenia James
Sung In Jeon
Jacob Jiao
Vivian Jou
Spencer Judd
Ilan Kaissar
Ariel Kau
Jisoo Kim
Eui Hyun Kim
Jian Ming Kong

Nicholas Kong
Benedict Lai
Aidan Lee
Aaron Lee
Jason Leung
Katie Leung
Nicholas Leung
Steven Lim
Natasha Lim
Ethan Lin
Joshua Ling Zhuo Lun
Travis Liu
Marissa Liu
Sara Liu
Sara Liu
Siye Liu
Helen Long
Edward Low
Bobby Luo
Robert Luo
Emily Markham
Jung Min Moon
Kartik Nalamalapu
Caleb Nuttle
Ankit Patel
Soo Keun Ra
Eeshaan Rao
Kumail Raza
Sartorius Reede
Michelle Rozelman
Joshua Seol
Kartikay Sharma
Howie Shen 

Bill Shen
Cindy Shi
Zhehan Shi
Jonathan Shih
Roger Shui
David Sun
Helen Sun
Kevin Sun
Jai Suphavadeeprasit
Matthew Terbancea
Priya Tharwala
Karan Tibriwal
Douglas Tsang
Christina Tso
Rebecca Wang
Aaron Wang
Angela Wang
Luca Washenko
Jack Wu
Yanjun Wu
Alexander Tiger Wu
Youli Yao
SeongJae Yoon
Grace Yu
Shirley Zhan
Matthew Zhang
Melissa Zhang
Mike Zhang
Kathleen Zhang
Xiameng Zhao
Samantha Zhong
Elton Zhu
Neila Zniber
 

As a reminder, you must attend 6 general meetings in order to become a general member.
Consideration for general membership extends until the end of the semester.